In deze videotestimonial brengt NN het verhaal van dokter Servaas, die door de jaren heen het medisch advies dat hij deelde met patiënten, ook zelf ter harte leerde nemen, en vooral besluit dat je je achterban moet durven aanspreken.